x
x
Polja za pretraživanje su prazna ili neispravna.
Ivica Pavić
Datum smrti: 02.04.1992
Lokacija pogibije: Radošić (Sinj)
Počiva: Sinj
Marin Bakica
Datum smrti: 10.04.1992
Lokacija pogibije: Kupres
Počiva: Trogir
Ante Mandac
Datum smrti: 10.04.1992
Lokacija pogibije: Kupres
Počiva: Sinj
Robert Grizelj
Datum smrti: 10.04.1992
Lokacija pogibije: Kupres
Počiva: Vitina (Ljubuški)
Damir Ivančić
Datum smrti: 10.04.1992
Lokacija pogibije: Kupres
Počiva: Lovrinac (Split)
Antoni Režić
Datum smrti: 13.04.1992
Lokacija pogibije: Koričina (Livno)
Počiva: Vrlika
Ivica Batarelo
Datum smrti: 14.04.1992
Lokacija pogibije: Hutovo (Neum)
Počiva: Lučane (Sinj)
Ivica Slipčević
Datum smrti: 14.04.1992
Lokacija pogibije: Hutovo (Neum)
Počiva: Dijaci (Travnik)
Ivan Filipović
Datum smrti: 14.04.1992
Lokacija pogibije: Hutovo (Neum)
Počiva: Ramljane (Solin)
Dražen Bogdanović
Datum smrti: 15.04.1992
Lokacija pogibije: Glamoč
Počiva: Seoca (Omiš)
Gojmir Šećer
Datum smrti: 21.04.1992
Lokacija pogibije: Kašića Gradina (Neum)
Počiva: Lovrinac (Split)
Boris Perić
Datum smrti: 21.04.1992
Lokacija pogibije: Kašića Gradina (Neum)
Počiva: Pozorac (Gustrina Marina)
Marko Čavlina
Datum smrti: 23.04.1992
Lokacija pogibije: Crnoglav (Ravno)
Počiva: Žrnovnica
Milan Sičenica
Datum smrti: 23.04.1992
Lokacija pogibije: Crnoglav (Ravno)
Počiva: Stobreč
Mario Kuliš
Datum smrti: 23.04.1992
Lokacija pogibije: Donji Rujani (Livno)
Počiva: Vržerala (Livno)
Dražen Jukić
Datum smrti: 24.04.1992
Lokacija pogibije: Glumina (Neum)
Počiva: Runovići (Imotski)
Broj poginulih branitelja: 200