x
x
Polja za pretraživanje su prazna ili neispravna.
Andrija Matijaš
Datum smrti: 09.10.1995
Lokacija pogibije: Podrašnica (Mrkonjić Grad)
Počiva: Pozorac (Trogir)
Zoran Brtan
Datum smrti: 24.10.1995
Lokacija pogibije: Kaštel Gomilica
Počiva: Barevo (Jajce)
Ante Raić
Datum smrti: 11.11.1995
Lokacija pogibije: Knin
Počiva: Crivac
Slavko Franić
Datum smrti: 16.11.1995
Lokacija pogibije: Split
Počiva: Lovrinac (Split)
Zoran Dolić
Datum smrti: 19.12.1995
Lokacija pogibije: Knin
Počiva: Solin
Zoran Rogošić
Datum smrti: 23.12.1995
Lokacija pogibije: Dugopolje
Počiva: Dugopolje
Darijo Ćuković
Datum smrti: 21.03.1996
Lokacija pogibije: Kaštel Lukšić
Počiva: Slivnica Gornja
Ante Trogrlić
Datum smrti: 28.05.1996
Lokacija pogibije: Studenci
Počiva:
Broj poginulih branitelja: 200