x
x
Polja za pretraživanje su prazna ili neispravna.
Milan Čikara
Datum smrti: 03.06.1994
Lokacija pogibije: Kukuzovac (Sinj)
Počiva: Grab (Trilj)
Nevnko Petric
Datum smrti: 23.12.1994
Lokacija pogibije: Šormazi (Livno)
Počiva: Gornji Vinjani (Imotski)
Marko Tošić
Datum smrti: 23.12.1994
Lokacija pogibije: Velike Poljanice (Bosansko Grahovo)
Počiva: Lovrinac (Split)
Marko Basić
Datum smrti: 23.12.1994
Lokacija pogibije: Velike Poljanice (Bosansko Grahovo)
Počiva: Solin
Mate Vuletić
Datum smrti: 23.12.1994
Lokacija pogibije: Velike Poljanice (Bosansko Grahovo)
Počiva: Krstatice (Imotski)
Grgo Zec
Datum smrti: 23.12.1994
Lokacija pogibije: Velike Poljanice (Bosansko Grahovo)
Počiva: Krstatice (Imotski)
Stjepan Dropulić
Datum smrti: 23.12.1994
Lokacija pogibije: Velike Poljanice (Bosansko Grahovo)
Počiva: Ploče
Ivan Ninčević
Datum smrti: 27.12.1994
Lokacija pogibije: Donji Kazanci (Livno)
Počiva: Ogorje Gornje (Muć)
Zvonimir Rajčić
Datum smrti: 14.01.1995
Lokacija pogibije: Šormazi (Livno)
Počiva: Nevest (Unešić)
Simon Plut
Datum smrti: 20.01.1995
Lokacija pogibije: Pirovac
Počiva: Lovrinac (Split)
Damir Krolo
Datum smrti: 20.01.1995
Lokacija pogibije: Pirovac
Počiva: Gizdavac (Muć)
Ivan Rubić
Datum smrti: 20.05.1995
Lokacija pogibije: Čovići (Bosansko Grahovo)
Počiva: Katuni (Omiš)
Ramo Mehmedović
Datum smrti: 04.06.1995
Lokacija pogibije: Crni Lug (Livno)
Počiva: Boninovo (Dubrovnik)
Davor Laco
Datum smrti: 05.06.1995
Lokacija pogibije: Crni Lug (Livno)
Počiva: Otok (Sinj)
Zvonimir Ivanković
Datum smrti: 07.06.1995
Lokacija pogibije: Crni Lug (Livno)
Počiva: Šarengrad (Ilok)
Nenad Bardić
Datum smrti: 07.06.1995
Lokacija pogibije: Crni Lug (Livno)
Počiva: Vis
Broj poginulih branitelja: 200